Historie

Slovácký krúžek Svatobořice - Mistřín je přímým pokračovatelem Slováckého krúžku Svatobořice, jehož založení se datuje 14. března 1947. Do roku 1964 byly Svatobořice a Mistřín samostatnými obcemi a každá měla svůj slovácký krúžek.

Prvním starostou Slováckého krúžku Svatobořice byl zvolen František Bimka. Byl přítelem Dr. Rutteho ze Zlína, který mu také pomohl vypracovat první stanovy slováckého krúžku. Se svými sourozenci Josefem, Petrem, Jaroslavem a Jankem tvořili jádro dechové hudby „Bimci“ a byla první doprovodnou muzikou krúžku. Ze členů tohoto hudebního tělesa se také začala tvořit první cimbálová muzika slováckého krúžku. Jejím primášem byl Jan Bimka.

Od svého založení byl a je krúžek velmi aktivní při pořádání folklorních akcí v naší obci – slovácké dny, soutěže ve zpěvu a tanci, přehlídka cimbálových muzik a jiné. Hlavní poslání však spatřuje v udržování lidových tradic v naší obci - hody, fašaňk, Velikonoce, stavění máje, slovácké svatby, dožínky, zarážení hory, legrúty a vánoční koledování. Později to rozšiřuje o lidovou malbu a výrobu krojů.

Členové krúžku také spolupracovali se sběrateli lidových písní a tanců, se kterými v obci zaznamenávali na čtyřista písní a dvacetčtyři tanců. Byli pořadateli a autory pořadů u příležitosti významných návštěv v naší obci, a to především pana prezidenta Dr. Edvarda Beneše s chotí a později anglického ministra Lewise Silkina. V roce 1947-1950 vstoupilo do slováckého krúžku 131 členů.