O nás

V malebné části jihovýchodní Moravy nazývané kyjovské Dolňácko se nachází obec Svatobořice-Mistřín. Její obyvatelé patří mezi činorodé, aktivní lidi se zájmem o vlastní kořeny. Rádi se také druží a vytvářejí kolektivy.

Slovácký krúžek Svatobořice-Mistřín je spolek tanečníků, muzikantů a zpěváků, kteří se snaží o uchování kulturního dědictví předešlých generací a jeho předávání dál. Dnešní členská základny je už několikátou generací, která od roku 1947, kdy byl Slovácký krúžek založen, souborem prošla. Slovácký krúžek věnuje především zvykům obchůzkového charakteru jako jsou koleda, velikonoční obchůzka, nebo fašank. Velkou slavností jsou tradiční hody s věncem, pořádané každoročně v polovině měsíce listopadu, ve výročí vysvěcení místního kostela. Vystupuje na kulturních akcích pořádaných v obci (dožínky, hody, vinobraní, vánoční koledování, atd.). Účastní se folklórních festivalů (např. MFF Strážnice, NF Milotice, NF Dambořice, Slovácký rok, MFF Mistřín). Zajíždí i mimo region Slovácka a do zahraničí (Slovinsko, Rumunsko, Německo, Polsko, Slovensko).

Další důležitou činností je sběr materiálu, jak písňového, tak i zvykoslovného a zejména tanečního. Snaha o zmapování posledního ze jmenovaných okruhů vyústila ve vydání videokazety Lidové tance ze Svatobořic-Mistřína, kde je zachyceno dvacet čtyři tanců a chlapeckých her. Se sběrem materiálu souvisí také obnova a údržba tradičních krojových součástí. Členové krúžku vystupují ve vlastních krojích.